Det kompletta HR-systemet för kompetensutveckling till företag inom tillverkningsindustrin

Vår applikation gör det möjligt att effektivisera din organisation av personalens kompetens. Med hjälp av HR-portalens färdiga blanketter och rapporter kan ni se hur kompetensen är fördelad på företaget. Tydliga delegeringar och interaktiva ToDo-listor får snabbare resultat. Skicka olika typer av enkäter som utvecklingssamtal och svarsenkäter direkt till medarbetarens mobil. Se direkta resultatet i realtid och progressiva dashboards. Slipp dubbelarbeten i olika system. Allt detta gör att du som chef sparar administrationstid och får bättre översikt till bättre och klokare beslut.

Effektivare organisation med
HR-portalen

Rätt fakta och fokusering med
HR-Portalen

I systemet kan man snabbt söka brister på resurs eller kompetens och processer på olika nivåer, avdelningar och skift. Utifrån detta styr man verksamhetens behov av kompetensförsörjning. Vid nyanställningar eller förflyttningar säkerställs rätt introduktionsprogram. Även höjning av viktiga nyckelkompetenser. Samma upplägg kan även användas för anställningar där nivåer motsvarar processen till en befattning eller ansvarsområde. Varje nivå kan då stå för den del som krävs för att nå rätt kompetens. Ta rätt beslut med rätt fakta! I realtid.

Dashboard och dynamiska rapporter
i komplett HR-system

Följ företaget/organisationen i realtid, skapa och följ upp viktiga strategiska nyckeltal (KPI). Dynamiska rapporter där man kan få faktabaserade underlag och följa bemanningsläge andra personal intensiva frågor. Skapa egna filtreringar som bland annat visar rapporter efter vald enhet/avdelning, arbetsform, resurs, utbildning/merit eller enstaka personer. Ta ut information utifrån ditt egna ansvarsområde. Följ utvecklingskurvan på alla nivåer inom företaget. Lägg inte massa tid på svårmanövrerade personalproblem där man inte har kontroll utan ta kontrollen utifrån rätt handlingsplaner.

Vi valde kompetensportalen av flera anledningar framför allt har vi stort fokus på produktionen med c:a 100 personer. Där vi har mycket olika processer och maskiner där både kompetens samt kapacitet sitter ihop. Vi kämpar hela tiden med rätt person på rätt plats för att få ut så hög produktivitet som är möjligt. Därför är det enormt viktigt att jobba med GAP analyser utifrån kommande order och prognoser vilket kompetensbehov vi kommer att behöva framåt. Som IT-chef vill jag ha ett system som säkert och buggfritt samt enkelt att arbeta med för alla inblandade. Jag kan bara instämma att programmet är avlusat och fritt från störningar. Jag gillar att Jatech hela tiden håller sig jour med GDPR eftersom vi hanterar personuppgifter. Framför allt är de mycket lyhörda på förbättringar av programmet utifrån oss användare och det är verkligen ett starkt plus.


Niklas Nilsson, IT-Chef Totebo AB

Fakta/Analys


Följ företaget/organisationen i realtid, skapa och följ upp viktiga strategiska nyckeltal (KPI). Dynamiska rapporter där man kan få faktabaserade underlag och följa bemanningsläge andra personal intensiva frågor. Skapa egna filtreringar som bland annat visar rapporter efter vald enhet/avdelning, arbetsform, resurs, utbildning/merit eller enstaka personer. Ta ut information utifrån ditt egna ansvarsområde. Följ utvecklingskurvan på alla nivåer inom företaget. Lägg inte massa tid på svårmanövrerade personalproblem där man inte har kontroll utan ta kontrollen utifrån rätt handlingsplaner.

Planering

Genomföra

Utvärdera

  • Dashboard presentationer i realtid i HR-systemet
  • Utvecklingskurvor aggregeras på olika nivåer, företaget, avdelning och person.
  • Kompetenshistorik
  • Värderingssystem, sätt egna multipler som kan användas till t.ex. lönesystem
  • Uppföljningar och rapporter på egna filtreringar i vårt supersmarta rapportverktyg.
  • Gör egna mallar eller använd våra färdiga genomtänkta standardmallar eller enkäter
  • Gör utskick med ett knapptryck efter urvalsmöjligheter.
  • Färdiga statistiska uppföljningar
  • Säker dokumention (GDPR)
  • Gör direkta utskick (GDPR) samtyckesgodkännande

Vi hade minimalt med dokumentation kring våra kompetenser och stod inför ett beslut att ta oss framåt. Även att få kontroll på kravbilder och få gemensam syn på kriterier. Vi fastnade snabbt för programmet och vi valde en implementering med en del hjälp från Stefan för att få en bra startform. Hans kunnighet drog vi en stor nyttja av och man förstår att programmet speglar oss ledare att få bättre vardag med minskad administration och bättre kontroll. Idag är jag väldigt glad att ha allt samlat i kompetensmatrisen och nu har vi underlag som vi enkelt kan hantera samt ändra inför framtidens behov.

Annika Petersson f.d Platschef Prema