Välkommen
Jatech AB erbjuder affärslösningar

Låt oss erbjuda en uppsättning verktyg som ger dig ett rejält övertag

Lednings
portalen

Ett modulbyggt ledningssystem optimerat för ditt företag

HRM
Portalen

HRM programmet som har särskilt anpassats till tillverkningsindustrin

Läro
portalen

Ett digitaliserat läromedel, pedagogiskt upplagt slussar eleven stegvis framåt

Konsultation

Vi tillhandahåller ett brett spektrum av kompetenser och arbetar i alla olika former av verksamheter.

WPS Pro

För proffsiga och kvalitetsmedvetna svetsare

Jatech AB erbjuder affärslösningar som ger dig ett rejält övertag.

Det är inte modeord och flum utan beprövat ledarskap och kompetens

Vår ambition och vision är att leverera ett helhetssystem som ombesörjer de som många andra affärssystem missar i kompetensförsörjning och dokumentsstyrning och hur man ökar samt säkerställer företagets kompetens och efterlevnad! 

Efter flera hundra företagsbesök konstaterar vi att det är inte många företag som mäktar med hela biten med kompetensförsörjningen och att delge all personal vad som gäller i varje given situation. Vi vet alla att den tär indirekt på produktiviteten och kvaliteten på sitt egna arbete. Medvetet eller omedvetet arbetar vi inte dagligen med denna del som är så viktig

Stefan Wernholm CEO, J A TECH SWEDEN AB