Välkommen
till Jatech AB

Låt oss bjuda dig på en bukett verktyg som ger dig ett övertag .

Ett modulbyggt ledningssystem optimerat för ditt företag

Ett fantastiskt hjälpmedel för administration och utveckling av er personal

Läroportalen – ett digitaliserat läromedel, pedagogiskt upplagt slussar eleven stegvis framåt

Vår ambition och vision är att leverera ett helhetssystem som ombesörjer de som många andra affärssystem missar i kompetensförsörjning och dokumentsstyrning och hur man ökar samt säkerställer företagets kompetens och efterlevnad! 

Efter flera hundra företagsbesök konstaterar vi att det är inte många företag som mäktar med hela biten med kompetensförsörjningen och att delge all personal vad som gäller i varje given situation. Vi vet alla att den tär indirekt på produktiviteten och kvaliteten på sitt egna arbete. Medvetet eller omedvetet arbetar vi inte dagligen med denna del som är så viktig

Stefan Wernholm CEO, J A TECH SWEDEN AB