Välkommen till
JA Tech

Tillsammans bygger vi ditt företag starkare

VÅRT FOKUS

 • Minska
  administration och öka produktiviteten (för ledning, handledare, lärare och medarbetare)
 • Effektivisera
  kompetensförsörjningsprocessen
 • Säkerställa
  all dokumentation kring kompetens, utbildningar och utvecklingssamtal (databas)
 • Förbättra målstyrning
  utifrån företagets och personalens behov
 • Korta ner ledtider
  i introduktioner och upplärningstider för att få personalen självgående och uppnå​ ​ställda kvalitet- och produktivitetsmål
 • Öka
  företagets kompetenskapital

KOMPETENSKAPITALET

Ekonomikapitalet

De flesta har mycket god kontroll och styrning över sitt ekonomikapital

Förtroendekapitalet

Är mycket viktigt när det häller hur omvärlden, kunder, leverantörer och medarbetare ser och känner för företaget och dess produkter och tjänster

Kompetenskapitalet

Är företaget, produkter, tjänster och de personer som arbetar på företaget.

VÅR AMBITION OCH MISSION

Vår ambition och vision är att våra kunder skall bli världsbäst på kompetensförsörjning och hur man ökar samt säkerställer företagets kompetenskapital! 

Efter flera hundra företagsbesök konstaterar vi att det är inte många företag som mäktar med kompetensförsörjningen och vi vet alla att den tär indirekt på produktiviteten. Medvetet eller omedvetet arbetar vi inte dagligen med denna del som är så viktig

Stefan Wernholm CEO, J A TECH SWEDEN AB

Utifrån ovanstående fokusområde har vi skapat ett av marknadens smartaste och enklaste HR-system som täcker de flesta behoven för företag och organisationer. Chefen/ledarens bästa vän och framför allt för företagsledaren som vill säkerställa sitt kompetenskapital och kan fortsätta att koncentrera sig på ekonomi– och förtroendekapitalet.

PORTALER

Det kompletta HR-systemet för kompetensutveckling till företag och organisationer

I dag ligger ofta personalansvaret på plats-, fabriks- eller produktionschefer. Istället för att ägna sig åt sin kärnverksamhet får man ansvara för rekrytering, utbildning och kompetensförsörjning för produktion och tjänstemän.

Med kompetensportalen får ni ett fantastiskt hjälpmedel för personaladministration och tydlig delegering i organisationen via rätt insatser för olika funktioner. Man frisätter tid som tidigare gått till svårmanövrerat personalansvar.

Ni ökar produktiviteten och kvalitén i produktionen genom att sätta rätt kompetensåtgärder i organisationen.

Rätt bemanning, på rätt plats, i rätt tid!

I J A Techs Läroportal har den praktiska utbildningen tagit steget in i IT-världen

Kvalitetssäkrad och godkänd av Svetskommissionen som utbildningsportal som används över 70 gymnasie- och yrkesskolor.

Läroportalen är ett digitaliserat läromedel som är pedagogiskt upplagda och slussar eleven/studenten successivt framåt via interaktivt faktamaterial, filmer och tester.

I dagsläget tillhandahåller vi främst läromedel riktade mot svetsning och praktiska utbildningar. Det pågår ett arbete att även få skärande bearbetning och CNC för att täcka upp det mesta i industriprogrammet.