Det kompletta ledningssystemet för verksamhets styrning till företag och organisationerHistoria

Verksamhetssystem LRQXnet påbörja sin resa 1993 som ett pappersbaserat hjälpmedel. 2000 kom den första datorbaserade version. År 2005 kom vår första molnbaserade version och 2014 uppgraderades LRQXnet för att möta utveckling av standards och kundernas krav med modern teknik.

År 2019 bildades en ny ägargrupp i LRQ AB, för att förstärka kunskapen och kontinuiteten i företaget. Ägargruppen har lång erfarenhet av att ge stöd och utbildning inom kvalitet, miljö och arbetsmiljö. År 2020 utökades ägargruppen med ytterligare en delägare, som tillför ytterligare kompetens till gruppen.

År 2021 i början av september förvarade J A Tech Sweden AB bolaget, programmet och kunderna. Resten tillhör framtiden och den boken börjar idag!Dokumentstyrning för alla rutiner och instruktioner

Få ordning på alla era styrande dokument för företaget. Ledningsportalen ser att ni på ett strukturerat sätt kan följa alla krav från Arbetsmiljöverkets författningssamling, SAM (AFS 2001:1) & OSA (AFS 2015:4).

ISO 9 000 Kvalitet, 14 000 Miljö, 22 000 Livsmedel, 45 000 Arbetsmiljö. Elsäkerhetslagens krav på egen kontrollprogram.

Programmet förtydligar ansvar och roller för medarbetare och ledning Systemet är lätt- arbetat och vänder sig till alla inom verksamheten utifrån tydliga ansvarsnivåer. Programmet kan hantera stora data mängder med säkra och dagliga backuper.


Användare berättar

”Vi började samarbetet med LR Quality AB 2018 då vårt systerbolag Grönsakshandeln använde programmet LRQXnet. Vi tyckte det verkade lätthanterat och visuellt. Jag är ansvarig för kvalitet och hållbarhet (miljö) och ansvarar för alla våra certifieringar där flera är ISO-standarder.
Programmet hjälper mig att navigera och hålla oss inom ramarna av de krav som respektive standard ställer. Det bästa med programmet är att det är mycket lättarbetat och enkelt att söka bland rutiner, ansvarsområden samt instruktioner.

Det finns väldigt bra mallar och möjligheten att bygga egna flödesscheman till våra processer som vi länkar viktiga dokument och riktlinjer till. Vi hade bra samarbete LRQ och vi hoppas att J A Tech fortsätter med samma höga servicegrad. Givetvis är vi nyfikna på vad de kommer med för förbättringar och nyheter i framtiden.

Mia Hernodh, Kvalitets- och hållbarhetsansvarig GALATEA AB

STANDARDER OCH ISO


Standarder och iso

En vanlig uppfattning är att standards är lagstiftning, så är inte fallet. En standard är en beskrivning av ett arbetssätt eller hur en viss produkt ska utformas. Den kan var skapad på nationell-, EU- eller Internationellnivå – bokstäverna för numret tala om vilket.

Arbetet går mot att det ska var internationella godkända av Internationella standardiseringsorganisationen (ISO). ISO är uppbyggt av representanter från nationella tekniska kommittéer för i frågan.

De nationella tekniska kommittéerna består av aktörer som har intresse för frågan. De finns inte formella krav på deltagarna i en teknisk kommitté det kan var representanter från tillverkare, myndigheter, intresseorganisation med flera.

En verksamhet kan uppfylla en standard genom:

 • Eget inflytande ATT om ens dokument uppfyller standarden
 • Underleverantörens inflytande och godkännande. Den NI ska leverera till, har reviderat och godkänt Ert system.
 • ETT tredje part godkännande ATT ni anslutit Er till ett godkänt certifieringsorgan och fått ett godkännande

ISO 9 000 är den äldsta övergripande standarden, den senaste versionen är 2015 utgåva. Utvecklingen har gått mot ett processinriktat synsätt och att det ska vara enkelt att integrera olika standards i ett system. Ledningsportalen ger möjligheten att integrera flera standards till ett verksamhetssystem.
Det finns en koppling till lagstiftning och standards, vid tillverkning av produkter som ska vara CE-märkt, så underlättas. Märkningsprocessen underlättas om ni har ISO 9 000 och det finns en ISO-standard för er produkt.
Vårt råd är; Börja med steg 1. för att uppnå eget intygande. Uppgradera systemet när kunder kräver och att det är kostnadseffektivt.

Ledningsportalen följer och bygger på:

 • Arbetsmiljöverkets författningssamling, SAM (AFS 2001:1) & OSA (AFS 2015:4)
 • ISO 9 000 Kvalitet, 14 000 Miljö, 22 000 Livsmedel, 45 000 Arbetsmiljö
 • Elsäkerhetslagens krav på egen kontrollprogram

Vi följer och anpassar de förändringar som sker i:

 • Regelverk och lagar
 • Standarder
 • Kundens önskemål och behov


FUNKTIONER

 • Fem olika behörighetsnivåer
 • Hanterar flera enheter i t.ex. en koncernstruktur
 • Processer som kan tydliggöras via länkade flödesschema
 • Rutiner, instruktioner, bilagor och blanketter
 • Dokumentversioner, ändringar och godkännanden
 • Uppladdning av dokument och bilder
 • Riskbedömningar enligt olika krav

Avvikelserapporter och ärendehantering

 • Skapa avvikelserapport direkt i mobilen
 • Styr handläggningsprocessen
 • Skapa rapporter och statiskt utifrån era mål
 • Exportera till Excel
 • 8D rapporter
 • Koppla till ständiga förbättringar

Användare berättar:

Vi hade minimalt med dokumentation kring våra kompetenser och stod inför ett beslut att ta oss framåt. Även att få kontroll på kravbilder och få gemensam syn på kriterier. Vi fastnade snabbt för programmet och vi valde en implementering med en del hjälp från Stefan för att få en bra startform. Hans kunnighet drog vi en stor nyttja av och man förstår att programmet speglar oss ledare att få bättre vardag med minskad administration och bättre kontroll. Idag är jag väldigt glad att ha allt samlat i kompetensmatrisen och nu har vi underlag som vi enkelt kan hantera samt ändra inför framtidens behov.

Annika Petersson f.d Platschef Prema

Aktivitetsmatris

 • Se årskalender månad för månad med viktiga aktiviteter
 • Tydlig statusvisning för varje aktivitet
 • Perfekt för ledningsmöten för uppföljning av uppgjorda aktiviteter som t.ex. skyddsronder, enkätutskick och brandskyddskontroller.

Flödesschema

 • Bygg era egna flödesschema direkt i programmet
 • Enkelt och smart funktionalitet
 • Koppla/länka dokument, rutiner och instruktioner till flödesschemat