Rätt kompetensförsörjning

Med  sig på sista raden. 


Rätt kompetens-försörjning

Ha koll på din resurskompetens. Vårt system visar kompetensnivån på resurserna. Med vårt verktyg är det möjligt att sätta kunskaps- och erfarenhetsnivåer för varje person på varje resurs.


Effektivare organisation

Vår applikation gör det möjligt att effektivisera din organisation av personalens kompetens. Med hjälp av vårt system kan du se hur er personal är fördelad på företaget. Synkronisering med ert lönesystem minimerar dubbelarbete.


Få mer kontroll

Med ett responsivt gränssnitt kan du använda vår applikation på alla plattformar. Detta gör att det blir enkelt och flexibelt. Vårt system gör det enkelt och smidigt för dig att hålla alla data aktuellla. Påminnelser minskar risken för att glömma bort något.

Text

Titta på den här filmen, det är det snabbaste sättet att få reda på hur vårt system fungerar och hur andra företag upplever livet före och efter kompetensmatrisen.se

Det är inte skryt att berätta att man gjort något bra.
Och vi vill gärna dela med oss!