Rätt kompetensförsörjning

Med ett responsivt gränssnitt kan du använda vår applikation på alla plattformar: mobil, platta och så klart dator. Detta gör att det blir enkelt och flexibelt att kontrollera personalens kompetens samt göra ändringar vart man än befinner sig. 

Det ska vara enkelt att få kontroll och fokusera på rätt åtgärder. Vår applikation gör det enkelt och smidigt för dig att fylla i den data som behövs för ditt företags kompetens. Varningsmeddelande minskar risken för att glömma bort något samt påminner när det är dags för utvärdering eller återkoppling. 

Det kan handla om när det är tid för ett nästa utvecklingssamtal eller när ett resurs-/kompetensmål ska vara uppnått. Aviseringar visas också om visstidsanställningar löper ut eller återkommande lagstadgade utbildningar som går ur tiden t.ex. heta arbeten, härdplastutbildning och hälsokontroller. Detta gör att du som chef kan reagera i tid.


Rätt kompetens-försörjning

Ha koll på din resurskompetens. Vårt system visar kompetensnivån på resurserna. Med vårt verktyg är det möjligt att sätta kunskaps- och erfarenhetsnivåer för varje person på varje resurs.


Effektivare organisation

Vår applikation gör det möjligt att effektivisera din organisation av personalens kompetens. Med hjälp av vårt system kan du se hur er personal är fördelad på företaget. Synkronisering med ert lönesystem minimerar dubbelarbete.


Få mer kontroll

Med ett responsivt gränssnitt kan du använda vår applikation på alla plattformar. Detta gör att det blir enkelt och flexibelt. Vårt system gör det enkelt och smidigt för dig att hålla alla data aktuellla. Påminnelser minskar risken för att glömma bort något.