Effektivare organisation

Vår applikation gör det möjligt att effektivisera din organisation av personalens kompetens. Med hjälp av blanketter och rapporter kan du se hur er personal är fördelad på företaget.

Du kan skicka olika typer av utvecklingssamtal och se resultatet i tydliga rapporter. Vi synkroniserar med ert lönesystem för att slippa dubbelarbete. Allt detta gör att du som chef sparar administrationstid och får bättre översikt.

Enkel och tydlig delegering via användarnivåer

  • Olika ägarskap i Kompetensmatrisen beroende på funktion
  • Personaladministration (löner, rehab m.m)
  • Personalchef (HR-funktion)
  • Produktionschef
  • Produktionsledare

Dynamiska och kvalitetssäkrade utvecklingssamtal

Bjud in via mail i systemet, skicka personalakt med ett antal frågor som ska besvaras av både chef och medarbetare. Sammanställning av svaren delges ansvarig som ser till att synka resultatet och får då samsyn på de viktigaste samtalspunkterna.


Rätt kompetens-försörjning

Ha koll på din resurskompetens. Vårt system visar kompetensnivån på resurserna. Med vårt verktyg är det möjligt att sätta kunskaps- och erfarenhetsnivåer för varje person på varje resurs.


Effektivare organisation

Vår applikation gör det möjligt att effektivisera din organisation av personalens kompetens. Med hjälp av vårt system kan du se hur er personal är fördelad på företaget. Synkronisering med ert lönesystem minimerar dubbelarbete.


Få mer kontroll

Med ett responsivt gränssnitt kan du använda vår applikation på alla plattformar. Detta gör att det blir enkelt och flexibelt. Vårt system gör det enkelt och smidigt för dig att hålla alla data aktuellla. Påminnelser minskar risken för att glömma bort något.